Overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat med fokus på sundhedsvæsenet

Rasmus Juncker Nielsen, Anna-Katrine Harpøth Johansen & Julie Sylvest

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Resumé
Dette projekt undersøger overgangen fra en velfærdsstat til en konkurrencestat med fokus på det danske sundhedsvæsen. I de senere år har der været et fokus på udviklingen af den danske velfærdsstat. Projektet giver således en historisk baggrund for den danske velfærdsstat og sundhedsvæsenet gennem det 20. århundrede for at få et overblik over udviklingen og hvorfor den er essentiel for debatten i dag. Ved at inddrage Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten og anvende den på sundhedsvæsenet, analyserer vi på hvilken måde den har udviklet sig mod en konkurrencestat. Det gør vi ved, at inddrage forskellige rapporter og videnskabelige artikler der alle omhandler det danske sundhedsvæsen, som samtidig giver et varieret syn på emnet inden for litteraturen. Derudover benyttes statistisk data til at vise i hvilken grad vi bevæger os mod en konkurrencestat inden for sundhedsvæsenet. Velfærdsstatens udvikling har betydet en implementering af en lang række reformer, der stræber efter at gøre det danske samfund mere dynamisk og konkurrencepræget i en endnu mere globaliseret verden. Danmark er påvirket af en stigende global konkurrence, og derfor vil projektet belyse fremtidsudsigterne for den danske velfærdsstat, som kan sammenlignes med en mere liberal og konservativ velfærdsmodel, der er at se i lande som USA og Tyskland. Endvidere laves der en kritisk diskussion af de udfordringer den danske stat står overfor i forbindelse med det stigende antal private sundhedsforsikringer, samt en voksende privat sektor.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider58
VejledereRasmus Willig

Emneord

  • Velfærdsstat
  • Konkurrencestat
  • Sundhedsvæsenet
  • Ove Kaj Pedersen
  • Danmark
  • Private forsikringer