Overførsel af aflagt teknologi: transfer of used technology

Alexander Brask, Amalie Schiøtz, Camilla Larsen, Hjalte Frisk, Joel Saalbach, Sophie Amby & Yuji Weisgard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract There is an imbalance in this world regarding wealth and welfare. Developing countries seem to be stuck in a state of despair even though their conditions are known nearly throughout this planet. Many governments and international organizations try to solve this problem, yet there seems to be a focus on one sort of aid, this being the strictly financial. Aid comes in many forms, though the most popular seems to be that of the monetary kind. This report will explore the technological aid to developing countries by looking at the theory of technological transfer as defined by Jens Müller. In order to get a thorough view of the process involved in this type of aid, we have investigated the Danish organization GYPS/UCA and will through our research analyze and discuss the benefits and drawbacks caused from this form of aid. This process will include a further look at the projects launched by GYPS/UCA and by looking at the effects of these to the given community. Our evaluation of this procedure will involve Jens Müller’s theory about technological transfer, as well as the consequences these given projects, introduced by GYPS/UCA, may have, or have had, on the local community. Additionally, the report will also examine the sustainability of these projects, focusing predominantly on the outcomes within: culture, community and finance. Furthermore we will look into the possibility of enhancing the awareness and understanding of technology transfer as a mean of aid by creating a design. Resume Der findes en ubalance i denne verden angående rigdom og velfærd. Udviklingslande lader til at sidde fast i en miserabel tilstand, selvom deres betingelser er kendt på tværs af kloden.. Mange regeringer og internationale organisationer prøver at løse problemet, dog lader det til, at fokus primært lægger på kapitaloverførsel, som den foretrukne måde at overføre bistand på. Bistand kommer i mange former, dog virker det til, at den mest populære er kapitalstøtten. Denne rapport vil undersøge teknologisk bistand til udviklingslande ved, at se nærmere på teorien vedrørende teknologioverførsel fremført af Jens Müller. For at skabe en dyb indsigt i processen bag teknologioverførsel har vi set nærmere på den danske organisation GYPS/UCA, og vil gennem en undersøgelse, analyse og diskussion forholde os til virkningen bag teknologioverførsel til et lokalsamfund i Tanzania, samt belyse fordele og ulemper ved denne form for bistand. Dette vil bidrage til en dybere indsigt i projekterne, sat i værk af GYPS/UCA. Derudover vil rapporten undersøge, hvorvidt en social samt økonomisk bæredygtigudvikling kan indtræffe i og påvirke et lokalsamfund i et udviklingsland. Her vil vi hovedsagligt fokusere på økonomiske, politiske og kulturalle aspekter i implementeringen af teknologi. Yderligere vil vi se nærmere på muligheden for, at skabe en større opmærksomhed samt forståelse for teknologioverførsel som bistandsform, ved at skabe et design.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2011
VejledereErling Jelsøe

Emneord

  • Overførsel
  • Teknologi