Ottilias Have - en akupunktur-strategi

Simon Mikkel Skov-Amundsen, Kristoffer Ingemand Petersen & Maja Skovgaard Jessen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

På Frederiksberg findes der et socialt belastet området kaldet ​Domus Vista ​ . Der er her tale om  et område, hvis byrum er dysfunktionelt og på trods af områdets høje befolkningstæthed, er  gaderne affolket. Baggrunden for dette projekt, vil være at forklare de bagvedliggende  tendenser i forhold til det det dårlige byrum samt undersøge, hvordan dette byrum påvirker  kvarteret. I dette område, anno maj 2016, er en områdefornyelse netop blevet igangsat. Et led  i denne er opførelsen af en byhave kaldet ​Ottilias Have. ​  Denne byhave bliver belyst i form af  en urban akupunktur­strategi i forhold til, hvordan den kan påvirke område direkte og  indirekte. For at undersøge dette vil byplanlæggerne Jane Jacobs og Richard Sennett samt  sociologen Axel Honneth blive inddraget. Deres teoretiske antagelser vil blive anvendt i  forhold til at kortlægge byrummets svage områder, også kaldet dets nervebaner, og derefter  analysere hvorvidt ​Ottilias Have kan påvirke det eksisterende byrum.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider62
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Byhave
  • akupunktur
  • social anerkendelse