Osmoregulering hos subitane æg fra Acartia tonsa: Osmoregulation in subitaneous eggs from Acartia tonsa

Anders Rohde, Malene Cohen, Morten E. Møller & Nanna B. Schrøder

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk: Projektet er udarbejdet med det formål at tilvejebringe viden om de osmotiske forhold, der gør sig gældende hos æg fra den calanoide copepod Acartia tonsa Dana. Her fokuseres der på hvor stor en forskel i den metaboliske aktivitet, der forekommer når æggene udsættes for forskellige saliniteter (10, 30 og 50 ppt). Denne måles som varmeudvikling ved hjælp af et isotermt mikrokalorimeter (2277 Thermal Activity Monitor) fra Thermometric. Som et mål for osmoreguleringen, søges det endvidere belyst hvor stor en andel af varmen der skyldes aktiv ionregulering. Dette undersøges ved at hæmme Na+,K+-ATPasen med glykosidet ouabain og sammenligne målingen af en sådan prøve med en reference. Endvidere beregnes æggenes varmeudvikling til mellem 3,8 og 10,6 μJ æg−1 t−1, hvilket tyder på, at de hæmmes ved de høje densiteter til stede i mikrokalorimetret. Vi konkluderer, at saliniteten har stor indflydelse på æggenes metabolisme, men kan ikke påvise hvorvidt de er osmokonforme eller ionregulerende. Engelsk: Osmoregulation in subitaneous eggs from Acartia tonsa The aim of this project has been the achievement of knowledge concerning the osmotic behaviour of eggs from the calanoid copepod Acartia tonsa Dana. Focus has been on variations in the metabolic activity of the eggs as a result of exposure to experimental salinities of 10, 30 and 50 ppt. Metabolism is measured as heat production by the isothermal microcalorimeter (2277 Thermal Activity Monitor) from Thermometric. As a scale of osmoregulation the share of heat production owing to active ion regulation is investigated. This is done by inhibition of the Na+,K+-ATPase with the glycoside ouabain and comparing values with those of a reference. Additionally the heat production of the eggs is found to range from 3,8 to 10,6 μJ æg−1 t−1, which suggests inhibition at high densities such as inside the microcalorimeter. We conclude, salinity has heavy influence on egg metabolism, but we can’t determine whether they are osmoconformers or ion regulators.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereBenni Winding Hansen

Emneord

 • salinitet
 • metabolisme
 • osmolytter
 • osmoregulator
 • Acartia tonsa
 • Na,K-ATPasen
 • TAM (Thermal Activity Monitor)
 • osmoregulering
 • osmokonformer
 • copepoder
 • mikrokalorimetri
 • ionregulering