Os og dem: Integrationspolitikkens konsekvenser for kulturmødet

Nana Folke, Cecilie B Thomsen, Cecilie D Jensen, Louise Jakobsen, Louise Mejdal-Neertoft, Kristoffer Bunch & Morten Stig Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Gennem to cases: henholdsvis indførelse af starthjælp og afskaffelse af modersmålsundervisning, analyseres regeringens førte integrationspolitik med fokus på hvordan politikken påvirker os-dem relationen i kulturmødet. Af "teori" bruges de forskellige integrationsformer (hhv.assimilation, pluralistisk integration og segregatioon) og kulturteori. Herunder gennmgang af kulturbegrebets udvikling og betydning. Det konkluderes at regeringens integrationspolitik har elementer af alle integrationsformerne. Dog med særlig vøgt på assimilation. I case 1(starthjælpen) konkluderes det at politikken er segregerende, da danskere i dette tilfælde bliver prioriteret højere end indvandrerne. I case 2 konkluderes det at politikken er assimilerende, da man signalerer at danskerne ikke er interesseret i bevarelsen af fremmed kulturer. Hvad angår os-dem relationen er det karakteristisk at der i begge cases signaleres at indvandrerne opfattes som en samlet kategori. I begge casene er det kulturelle hierarki tydeligt. I case 1 (starthjælp) ved at det kun er indvandrere som er på introduktionsydelse. I case 2 ved at man ikke længere, i lige så høj grad, tillader undervisning på modersmålene.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

 • Modersmålsundervisning
 • Assimilation
 • Integration
 • Os og dem
 • Kulturbegrebet
 • Segregation
 • Kulturteori
 • Introduktionsydelse
 • Identitet
 • Integrationspolitik
 • Starthjælp