Orientering mod globale og nationale fællesskaber

Caroline Janne Ørsum, Casper Antoniadis Rasmussen, Catrine Ørgaard Olsson, Henrik Jensen, Mads Bjerring Ellegård, Sarah Skov Lehmann, Sasja Kalledsøe, Solveig Høgh Larsen & Timm Dall

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger individers orientering mod globale og nationale fællesskaber i det senmoderne samfund samt om uddannelsesniveau spiller en rolle for, hvordan man orienterer sig. Projektet anvender Anthony Giddens’ teori om senmodernitetens dynamikker til at undersøge de globale påvirkninger af individet og dets socialisering i dag. Ved hjælp af Richard Floridas teori om den kreative klasse og Zygmunt Baumans globaliseringsteori belyses forskellige samfundsgruppers globale orientering. Med nationalismeteoretikerne Ernest Gellner og Anthony Smith undersøges nationale fællesskabers skabelse og reproduktion, og der suppleres med teori om Manuel Castells’ nære fællesskaber. De forskellige uddannelsesniveauers orientering mod globale og nationale fællesskaber analyseres ud fra den nævnte teori og data fra en international værdiundersøgelse, og der trækkes perspektiver til værdiorienteringen hos nutidige danske politiske partier.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

 • globalisering
 • national identitet
 • Gellner
 • Castells
 • Smith
 • Bauman
 • nationalisme
 • Florida
 • senmodernitet
 • global identitet
 • Giddens