Organisering af frivillige i folkeskolen

Luka Dalum & Daniel Lundgren Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten analyserer organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkesko-len i forskellige sammenhænge – for eksempel i undervisningen, i skolefritidsord-ningen eller i driften af lektiecaféer på kommunens skolebiblioteker. Vores analyser retter sig mod projektets forskellige udviklingsfaser samt de aktører, der har haft afgørende indflydelse på, hvordan projektet er blevet formet og organiseret. Rapportens overordnede sociologiske fokus bygger på teorier om medborgerskab, civil-samfund og organisering.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2012
VejledereSusanne Klausen

Emneord

 • frivillig
 • senior
 • kommune
 • organisering
 • Silverman
 • offentlige institutioner
 • medborgerskab
 • organisation
 • folkeskole
 • kvalitativ
 • civilsamfund
 • Lyngby-Taarbæk