Organdonation - Hvordan får vi fat i de unge?

Christian Bak Finnø, Hjalti Johannesen, Marie Brabrand Petersen, Nikoline Clausen Norking & Thea Stine Lund Hertz

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan vi gennem strategisk kommunikation kan få danske unge til aktivt at tage stilling til organdonation. Projektet tager udgangspunkt i et udarbejdet skrift/billede-produkt, i form af plakater. Projektets tilsigtede målgruppe er 18-25-årige, som ikke er registrerede organdonorer. Projektet trækker på både kvantitativt og kvalitativt indsamlet data, der er udarbejdet i form af et spørgeskema, et fokusgruppeinterview og en række livsverdensinterview. Gennem Alfred Schutz’ teoretiske begreber som horisont, relevans og livsverden analyseres det, hvorledes det gennem strategisk kommunikation er muligt at kommunikere inden for målgruppens horisont, samt i hvilken grad det lykkes vores strategiske kommunikation, at kommunikere til målgruppens relevanssystem. Resultatet af analysen peger i retning af, at målgruppen i høj grad mangler relevant information om organdonation. Denne information skal ikke komme i form af en plakat, som ellers er mediet i vores kampagne, men skal være digital, og tilgængelig på sociale medier hvilket betyder, at analysen peger i retning af, at vores strategiske kommunikation ikke kommunikerer til målgruppens relevanssystem.
Endvidere analyseres det, i hvilken omfang det er muligt at vurdere, hvorvidt målgruppen skaber mening gennem vores produkt, på baggrund af Dervins teori om Sense-making; samt hvorledes det lykkedes os at kommunikere til den tilsigtede målgruppe. Det kan ud fra denne analysedel konkluderes, at vores målgruppe ikke oplever et gap ved kampagnen. Dermed er der ikke skabt et fundament for, at kampagnen kan bygge bridge. Hvilket enten skyldes fejlagtigt valg af målgruppe, medie eller begge, som efterfølgende bliver taget op til diskussion. Ydermere foretages en løs diskussion af, hvilke forbedringer, der kunne være med til at gøre vores kampagne mere vellykket. Slutteligt perspektiveres der til, hvordan andre midler end kommunikation, kan løse den problematik, som dette projekt omhandler.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2016
Antal sider44
VejledereNalle Peter Ben Kirkvåg

Emneord

  • Organdonation
  • Kommunikation