Optimering af RUF-skinnenettet: Improvement of the rail network of the RUF system

Lau Malthe Borch, Malene Cohen, Dennis Steven Friis & Rasmus Rylander-Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract (Dansk) Der undersøges om RUF-systemets skinnenet kan optimeres. RUF-systemet er et transportsystem, der består af el-biler (kaldet ruf’er), som kan køre på både skinne og vej. RUF-systemet er endnu ikke realiseret, men er en mulighed til at løse de voksende trafikale problemer i Danmark. Til at starte med forestiller opfinderen af RUF-systemet, Palle R. Jensen sig, at det implementeres i Storkøbenhavn. Dette projekt indeholder en undersøgelse af, hvordan skinnenettet kan lægges så det totale energiforbrug af alle pendlere i Storkøbenhavn formindskes i forhold til kun brug af bil og i forhold til det skinnenet Palle R. Jensen allerede har udarbejdet. Der laves en model, hvor input er et RUF-skinnenet og en database over pendlere. Til hver pendler i databasen vælges det af transportmidlerne bil eller ruf der har den mindste transporttid. Både ruf og bil kører på vej og ruf’en kører derudover også på skinnenettet. Tidsforbrug og energiforbrug ved kørsel med ruf afhænger af, hvordan skinnenettet ligger. Der beregnes og sammenlignes det samlede energiforbrug for alle pendlerne henholdsvis helt uden RUF-systemet og med RUF-systemet, hvor forskellige skinnenet afprøves. Energiforbruget for hver pendler beregnes ud fra den distance pendleren har tilbagelagt, samt hvilket transportmiddel der er brugt. Abstract (English) Title: Improvement of the rail network of the RUF system The RUF system is a transportation system containing dual mode electric cars (called rufs), which are able to drive on road as well as rails. Implementation of the RUF system is a possible solution to reduce traffic issues, but it is still in the planning phase. Palle R. Jensen is the inventor of the RUF system and he imagines that it will first be implanted in Copenhagen. This project contains a research of how it is possible to improve the rail network of the RUF system. The goal is to reduce the energy consumption of all the consumers when using the rail network of the RUF system compared to usage of cars. A model is made with the rail network of the RUF system and a database of the consumers’ traffic habits as inputs. Based on the time consumption it is decided whether the car or the ruf is chosen for each consumer in the database. The energy and time consumption for the rufs depends on how the rail network of the RUF system is shaped. The energy consumption for all the consumers is found respectively with and without the RUF system. Different versions of the rail network are tested for the RUF system. The energy consumption for each consumer is calculated on background of the driven distance and whether a car or ruf is used.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereThomas Schrøder

Emneord

  • RUF
  • trafik
  • modellering
  • trafiksimulering
  • el-bil
  • Palle R. Jensen