Optimering af jobrotationsindsatsen i Jobcenter Roskilde og Aalborg

Maja Lund Sørensen, Julie Diemer Frees & Morten Kühn Madsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler anvendelsen af beskæftigelsespolicyen Jobrotation. Specialet undersøger hvilke faktorer, der har betydning for faciliteringen af jobrotationsforløb, samt hvorledes to udvalgte jobcentre kan lære af hinandens erfaringer med jobrotation med henblik på at optimere deres jobrotationsindsats. I specialet foretages en systematisk sammenligning af jobrotationsindsatsen i Jobcenter Aalborg, der sammenlignet med landets øvrige kommuner har haft flest jobrotationsforløb, og Jobcenter Roskilde, der endnu har relativt få jobrotationsforløb, men ønsker at øge deres anvendelse af ordningen. Sam-menligningen af de to jobcentre tager udgangspunkt i procesbenchmarkingmetoden, hvis formål er – i tråd med specialets formål – at skabe læring mellem organisationer. Specialets ambition om at skabe læring, diskuteres med udgangspunkt i teorier om organisatorisk læring og særligt begreberne single- og double loop læring. Det konkluderes, at ni faktorer, der knytter sig til jobcentrets organisering af arbejdet med jobrotation, jobcentrets samarbejde med andre aktører, og jobcentrets interne og eksterne kommunikation, har central betydning for faciliteringen af jobrotationsforløb. Disse faktorer udledes på baggrund af en række teoretiske antagelser om virksomheder og lediges motivation, åbne organisationer og policy-neværk, samt et litteraturstudie af nyere materiale om jobrotation og interviews med aktører tilknyttet Jobcenter Aalborg og Jobcenter Roskilde. De ni identificerede faktorer strukturerer specialets analyse, der er en systematisk sammenligning af jobrotationsindsatsen i Jobcenter Roskilde og Jobcenter Aalborg. På baggrund af analysen opstilles syv anbefalinger til, hvorledes jobcentrene kan optimere deres jobrotationsindsats. Anbefalingerne knytter sig til følgende fire temaer: Overordnet arbejde med jobrotation, rekruttering og opstart af jobrotationsforløb, administration af de enkelte jobrotationsforløb samt erfaringsopsamling og -deling. Anbefalingerne efterfølges af en diskussion af, hvorvidt de kan generaliseres til landets øvrige jobcentre. Afslutningsvis diskuteres også, hvorledes specialets teoretiske og metodiske rammer har bidraget til specialets resultater.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2013
VejledereBodil Damgaard

Emneord

  • Forvaltning
  • Jobrotation
  • Jobcenter Roskilde
  • Beskæftigelsespolitik
  • Systematisk sammenligning
  • Optimering
  • Jobcentre
  • Jobcenter Aalborg
  • Benchmarking
  • Offentlig administration