Oplevelsesøkonomi og forbrugeradfærd

Martin Stub-Holm El-Toukhy, Sine Dyhre-Petersen, Hormoz Pakari, Søren Vidmar, Nanna Grønnemose & Andreas Refsgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det overordnede mål med dette projekt, er at finde en mulig forklaringsmodel for, hvorfor visse forbrugere handler økonomisk irrationelt, på et marked inden for oplevelsesøkonomien. Inspireret af det engelske rockband Radioheads udgivelse af deres seneste plade ”In Rainbows”, fokuseres der på et specifikt marked, hvor forbrugeren selv kan fastsætte prisen på et produkt eller tjeneste, og herigennem søger vi en nuanceret forståelse for forbrugeradfærd. Teoretisk tager vi udgangspunkt i Rational-Choice teori, skyld og skam, Bourdieu og reciprocitet. Empirisk har vi indsamlet kvantitativ data, via et spørgeskema sendt ud til alle basis studerende på Roskilde Universitetscenter. Metodisk er fremgangsmåden overvejende positivitisk, og analysen gennemføres via en verificering/falcificering af opstillede hypoteser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2008

Emneord

  • Oplevelsesøkonomi
  • Musikindustrien
  • forbrugeradfærd
  • Rational Choice