Oplevelser og Følelser

Josefne Garde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet har vi søgt en forståelse for oplevelsesbegrebet i B. Joseph Pine og James H. Gilmores oplevelsesøkonomi samt en forståelse for, hvad oplevelser i denne sammenhæng kan bidrage med. I Pine og Gilmores oplevelsesøkonomi er der nogle problemstillinger grundet begrebsmæssige uklarheder, som vi komparativt har analyseret via Richard Schechners performance teori og Robert C. Solomons filosofi om følelser. Den komparative analyse bragte os videre til en videnskabsteoretisk diskussion omkring henholdsvis Pine og Gilmores og Solomons genstandsfelter, samt hvad oplevelser kan bidrage med til mennesket. Ud fra Solomon er vi kommet frem til, at mennesket søger udvikling gennem alle slags følelser. På den måde er han et bud på, hvad oplevelser bidrager med til menneskets livsførelse; nemlig refleksion og dermed udvikling.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2010

Emneord

  • Oplevelser
  • Oplevelsesøkonomi
  • reflektion
  • Følelser
  • Performance teori
  • filosofi