Online og offline kønsidentitet

Natasha Nybro Petersen & Amanda Stjernholm Sørensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvordan unge mennesker i alderen 21-25 år forhandler og udlever køn i hverdagskontekster. I dette projekt udførte vi et fokusgruppeinterview bestående af fem informanter, indenfor vores forudbestemte målgruppe. Hertil udspurgte vi dem om deres syn på køn og seksualitet. Vi har udvalgt teori baseret på den empiri vi fik gennem vores interview. Vi har anvendt Judith Butlers fire kernebegreber; den heteroseksuelle matrice, det performative køn, figurbegrebet og social genkendelighed. Ydermere har brugt Sherry Turkles perspektiv på narcissismekulturen i en teknologi alder, og hendes teknologibegreb. Vi har brugt vores empiri til at erhverve os forskellige synspunkter i henhold til kønsopfattelser. I lyset af dette har vi brugt vores teoretiske position, i forbindelse med vores interview til at udarbejde en tematisk analyse. I gennemgående analyse har vi konkluderet, at det er vigtigt for unge mennesker at blive genkendt af deres omgivelser og på sociale medier for at føle sig inkluderet i samfundet. I forlængelse af dette, kan vi konkluder at sproget influerer den måde hvorpå vi performer køn, og hvordan vi tillægger maskulinitet og femininitet forskellige betydninger.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider51
VejledereDitte Stilling Borchorst

Emneord

  • køn
  • performativitet
  • seksualitet
  • narcissisme
  • samfund
  • teknologi
  • sociale medier
  • kategorisering
  • maskulin
  • feminin