Online computerspil - et læringsrum for etablering af sociale relationer?

Benedicte Frederikke Rex Fleron & Maria Ie Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

”Spil dig til læring!” Ja, hvorfor ikke?. Idéen om leg og læring er langt fra ny. Den bruges især indenfor børne- og ungeuddannelsesområdet, hvor adskillige projekter på eksempelvis skoleområdet har vist sig nyttige i forbindelse med børns indlæring. Indenfor voksen- og efteruddannelsessektoren handler læring ofte om, at nye kompetencer udvikles eller styrkes i folks daglige arbejde. Et interessant perspektiv er, om tanken bag leg og læring ikke også kan bruges i forhold til voksne med henblik på at udvikle deres kompetencer i arbejdsrelateret øjemed. Med udgangspunkt i virtuelle team undersøger dette speciale, om online computerspil, som virtuelle læringsrum, kan bruges til at etablere sociale relationer mellem folk, der skal til at samarbejde som virtuelt team. Til at undersøge dette er valgt en eksplorativ tilgang, der tjener til at belyse, hvad der sker, når folk, der ikke kender hinanden, sættes til at spille et online computerspil sammen.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 aug. 2007
VejledereKristin Due Hansen & Niels Warring

Emneord

  • online computerspil
  • virtuelle team
  • sociale praksisfællesskaber
  • leg og læring
  • 3D-baserede virtuelle miljøer
  • etablering af sociale relationer
  • virtuelle læringsrum
  • virtuelt samarbejde