Ondskab - Grundformulering af ondskab i den vestlige filosofi og dennes indflydelse på moderne tænkning om ondskab

Karin Linn Andersen & Majbrit Munk Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave beskæftiger sig med den vestlige filosofis grundformulering af ondskab, samt hvilken indflydelse denne har på en moderne tænkning om det onde. Derfor indeholder opgaven en redegørelse af Augustins filosofi om det onde, og en historisk baggrund for denne inklusiv nogle af de tænkere fra antikken, som han var inspireret af. Opgaven indeholder også en redegørelse af Lars Svendsens filosofi om ondskab, som bidraget til en moderne fortolkning af ondskab. Disse to tænkere er forsøgt sidestillet i en analyse, som har teodicéproblemet som omdrejningspunkt. Heri forekommer ligheder mellem de to i form af en fælles terminologi og kernebegreber, men i særdeleshed også en forskel mellem dem i forbindelse med en relevant stor forskel i den måde de pågældende termer og begreber optræder i de to filosoffers teorier. Disse kernebegreber er blandt andre fri vilje, ontologiløs ondskab, det Gode og moralsk ondskab. Særligt forskellen mellem Augustins hovedsageligt metafysiske teori og Svendsens konkrete praktiske filosofi fremhæves. Konsekvenserne af denne forskel bringes herefter til diskussion, hvor der også diskuteres relevansen af den augustinske tænkning i moderne kontekst.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2014
VejledereAksel Haaning

Emneord

  • Ontologiløshed
  • Ondskab
  • Augustin
  • Det Gode
  • Lars Svendsen
  • Teodicéproblem