Omstilling til grøn mobilitet

Lasse Junker Lauritzen, Victor Aagreen Thøgersen, Andreas Brøgger Svane, Thor Esper Elbrønd & Martine Sakstrup Glavind

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i KBH 2025 Klimaplanens målsætninger for grøn mobilitet og forsøger at belyse, hvorvidt disse er opnåelige med henblik på, hvor meget ansvar, der er pålagt borgerne i Københavns Kommune. Dette undersøges i forhold til mængden af borgerinddragelse i planlægningsprocessen bag KBH 2025 Klimaplanen.
Undersøgelsen af dette gøres gennem udvalgte teorier samt selvfunden empiri. Herunder har gruppen valgt at tage udgangspunkt i fire forskellige teorier, der vurderes at komplimentere hinanden. På baggrund af disse teorier og empiri har gruppen analyseret KBH 2025 Klimaplanens planlægningsproces og målsætninger og sammenlignet disse med borgernes omstillingsparathed. Heraf ses en tydelig sammenhæng mellem den minimale inddragelse af borgere i planlægningsprocessen og succesraten for de opsatte mål. Borgerne har vist sig ikke at være omstillingsparate i en høj nok grad til, at de opsatte mål for grøn mobilitet på nuværende tidspunkt kan siges at være opnåelige inden for den givne tidsramme.
Til slut sammenlignes nuværende tilstande inden for transport i Danmark med nuværende tilstande inden for transport i Norge. Dette gøres med tanke på, at tydeliggøre at KBH 2025 Klimaplanens tilgange ikke nødvendigvis er de rette og at der findes alternative metoder til at opnå de ønskede resultater. Især i Norge ses dette, hvor eksempelvis mængden af elbiler og køb heraf i langt højere grad er steget end i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider51
VejledereChristian Kobbernagel