Omstilling til cirkulær økonomi - en dokumentanalyse af vejen til cirkulær økonomi i Danmark og Sverige

Natascha Mehlin Lund Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Naturressourcerne er ved at slippe op og derfor er der et stort fokus på, hvordan vi kan passe bedre på miljøet. Ressourceknaphed, højere miljøstandarder og ændret forbrugeradfærd udfordrer måden der bliver produceret, forbruget og skaffet sig af med varerne på. Derfor er det nødvendigt med radikale ændringer i måden, der anvendes ressourcer på, som hidtidig har været præget af den linenære økonomi. Cirkulær økonomi er en måde, hvorpå man kan gøre op med den lineære model og hvor ressourcerne kan anvendes på en mere effektiv måde. Der er derfor kommet fokus på cirkulær økonomi og om hvordan man overgår fra lineær økonomi. I forbindelse med dette, er der blevet udarbejdet en rapport i Danmark og Sverige, hvor en kommission i hvert land kommer med sit bud på, hvordan cirkulær økonomi kan blive fremmet. De to rapporter fungerer som primærempiri i projektet, for at kunne finde ud af, hvilke anbefalinger, der bliver givet til at kunne fremme cirkulær økonomi.

Projektets problemformulering er:
Hvordan vil Danmark og Sverige fremme omstillingen til cirkulær økonomi og hvordan vil Danmark og Sverige imødekomme de barrierer, der er forbundet herved?

For at besvare problemformuleringen, har projektet valgt at lave en dokumentanalyse af de to rapporten. Her bliver der taget udgangspunkt i bestemte ord i rapporterne, som knytter sig til de udvalgte teorier. Derudover er passager med relevante ord inddelt i kategorier og temaer med relevans til de enkelte analysespørgsmål.

Projektets teoretiske udgangspunkt er neoklassisk teori og steady state økonomien, som diskuteres overfor hinanden i processen mod cirkulær økonomi. Neoklassisk teori er af den overbevisning, at der er ubegrænset naturressourcer og at økosystemet er et subsystem af økonomien. Omvendt mener steady state økonomien, at økonomien er et subsystem af økosystemet og at der ikke kan forekomme endeløs økonomisk vækst. Dette står også i kontrast til den neoklassiske teori, der mener at kapital kan være erstattende for jord og knappe ressourcer, så der stadig kan opretholdes det samme output.

Projektet konkluderer, at begge rapporter erkender, at der skal gøres noget i samfundet for at kunne få mest muligt ud af de knappe naturressourcer, og at der skal betales for de eksterne omkostninger.
Nogle af grundene til at rapporterne anser det som relevant og gavnligt at omstille til cirkulær økonomi, er fordi de mener, at det bl.a. kan give potentiale til innovation, reducerede omkostninger og miljøgevinster. Begge rapporter anerkender også, at der er barrierer forbundet med omstillingen til cirkulær økonomi, heriblandt at der er manglende viden om cirkulær økonomi. Foruden dette fremhæver den svenske rapport at forskellen i prisen på arbejdskraft og materialer overfor de ikke- prissatte eksterne omkostninger er en barriere.

Den danske rapport anbefaler, at der bliver indarbejdet miljødata i strukturelle økonomiske analyser. Der anbefales også i den danske rapport at regeringen udvikler nye livscyklus- og totalomkostningsværktøjer, så de cirkulære løsninger er medregnet i disse.

I den svenske rapport er der et forslag til at indføre en skattereform, hvor flere sektorområder skal indgå, men konkret i forhold til cirkulær økonomi anbefaler den svenske rapport, at der bliver lavet en skatteafgift fra arbejdskraft til materiale, så arbejdet og køb af funktions- og delingstjenester i stedet for nye varer, kan gøres billigere.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2017
Antal sider31
VejledereJesper Jespersen

Emneord

  • Bæredygtighed
  • Vækst