Omstilling til bæredygtighed i Danmark: Transition to Sustainability in Denmark

Niklas Pedersen, Cecilie Scheel, Miki Otkjær, Nanna Jo Poulsen, Emil Saaby Steffen & Karin Kristensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi står i dag overfor en miljømæssig krise, som vi er nødsaget til at indtænke i vores måde at leve og strukturere vores samfund på. Vi er fanget i en tankegang om evig økonomisk vækst, hvilket betyder, at samfundet konstant fokuserer på at skabe vækst for at udfylde det stadig stigende behov fra befolkningen om materielle goder. Dette har imidlertid voldsomme konsekvenser for miljø og klima, hvilket vil få store konsekvenser for vores samfund og i sidste ende borgernes velfærd. Dette må ændres. Der findes mange forskellige mekanismer og strukturer, som kan ændres og omstilles i en bæredygtig retning. Men alle disse ændringer har nogle konsekvenser, som skal indtænkes for at sikre borgernes og miljøets interesser. Velfærd skal ophøre med at afhænge udelukkende af mulighederne for at forbruge, men i højere grad handle om individets sociale forhold og forhold til naturen. Natur og økonomi skal ikke længere tænkes som usammenhængende, men i stedet som to faktorer, der i fællesskab arbejder mod et bæredygtigt samfund, som samtidig kan opfylde borgernes basale behov. Today we have an environmental crisis, that forces us to reconsider our way of life and how our societies are structured. Our mindset is fixed on eternal economical growth, which means that societies constantly focus on creating growth, to fulfill the consumers ever increasing need for material goods. This however has huge consequences for our environment and climate, which again will have great consequences to our society and in the end for the welfare of each citizen. This has to change. There are many different mechanisms and structures, which are changeable towards a higher level of sustainability. But all of these changes have costs, that needs to be regarded to ensure the interests of both the environment and the citizens. Welfare must stop being entirely dependent upon the possibilities of consumption, but rather focus on the conditions and the relation to nature. Nature and economy must no longer be viewed as two separate things, but instead as two factors that work simultaneously towards a sustainable society, that will fulfill the basic needs of the people.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012

Emneord

 • natur
 • nature
 • klima
 • climate
 • welfare
 • miljø
 • environment
 • society
 • Bæredygtig
 • velfærd
 • vækst
 • økonomi
 • Sustainability
 • growth
 • economi
 • Samfund