Omstilling fra havbrug til RAS dambrug

Joen Erik Olsen, Anders Mebus Laustsen, Thorkil Rosengaard Eisenhardt, Ingmar Valdemarson á Løgmansbø & Erik Werner Breitenstein Nielsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I nærværende rapport undersøges baggrund for og følger af beslutningen, som miljøminister Lea Wer-melin traf den 26. august 2019, om at stoppe udvidelse af danske havbrug for fremover at omstille til landbaseret akvakultur. For at undersøge dette gennemgås baggrund og vilkår for akvakultur i Dan-mark. Økonomiske og miljømæssige forhold for fuldt recirkulerende dambrug og havbrug undersøges og sammenholdes, med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser og livscyklusanalyser, for at danne forståelse af følgerne ved en eventuel omstilling. Ydermere gennemgås mulighederne for bæredygtig udvikling af akvakultur på baggrund af certificeringsordninger såsom ASC certificeringen. Udover lit-teratursøgningen inddrages et virksomhedsbesøg hos FREA A/S som case, da dette anlæg er et pilot-projekt, hvor forudsætningerne for opdræt i fuldt recirkulerende akvakultursystemer blev undersøgt. Regeringens tilgang til akvakultursektoren er kendetegnet ved et afgrænset planlægningsfokus på kvæl-stof og eutrofiering. Dette stemmer overens med, at miljøforbedringerne ved omstilling til RAS dam-brug er begrænsede til lavere bidrag til eutrofiering og lavere vandforbrug. Samtidig øger omstillingen andre, især globale, miljøbelastninger markant. Havbrug har både en større afkastningsgrad og større økonomiske udsving end RAS dambrug. Kapitalomkostningerne for RAS dambrug er markant større end ved havbrug, men driftsomkostningerne er omtrent ens. En potentiel premium pris for fisk fra RAS dambrug kan ligestille fortjenesten med havbrugs.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2020
Antal sider83
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • Akvakultur