Omskæring af drengebørn i et sundhedsmæssigt perspektiv

Nikolaj Diamant Knudsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Debatten vedr. rituelt betinget drengeomskæring i Danmark er præget af en lang række argumenter med meget komplekse og vidtrækkende perspektiver. Hvis hvert argument skal ydes retfærdighed er det ikke muligt i denne rapport at analysere samtlige udtømmende. Rapporten har derfor til hensigt at analysere udvalgte centrale argumenter, mens en lang række andre argumenter er udeladt - se afgrænsning. Der er ifølge fortalere for omskæring sundhedsmæssige fordele ved indgrebet, hvorimod modstandere af omskæring taler om negative sundhedsmæssige konsekvenser og risici. Netop de medicinske argumenter synes centrale for den danske omskæringsdebat, og vil blive undersøgt i denne rapport. Da rituel betinget omskæring historisk set er et indgreb med religiøse/kulturelle rødder, vil et argument der bunder i religiøst påbud blive behandlet indledende. Denne rapport undersøger disse centrale argumenter, med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for relevante aktører omkring omskæringskulturene, og i et forsøg på at belyse om hvorvidt rituelt betinget drengeomskæring kan betragtes som moralsk forsvarligt. Problemformuleringen lyder således: Med udgangspunkt i de sundhedsmæssige argumenter for og imod drengeomskæring hvad kan der siges om den moralske forsvarlighed af drengeomskæring?

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
VejledereThomas Søbirk

Emneord

  • omskæringsritual
  • ritual
  • medicinske argumenter
  • omskæring
  • sundhed