Områdefornyelse i Københavns Kommune

Nicolai Samson, Gustav Bundgaard Rasmussen, Michelle Majgaard Hansen & Sally Rossing Hertz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt


Opgaven omhandler områdefornyelser i Københavns kommune, nærmere betegnet kvarterplanerne for Nordvest, Vesterbro og Sydhavnen. Der vil være et kritisk realistisk syn på problematikken, som også vil være den gennemsyrede retning for udformningen af opgaven. Opgaven undersøger igennem en dokumentanalyse hvilke argumenter og perspektiver, der bliver fremlagt i kvarterplanerne for områdefornyelsen. Efterfølgende bidrager de valgte teorier i opgaven til en dybere analyse i de bagvedliggende årsager til at en områdefornyelse bliver til og anvendt. Hertil kommer kvalificerede bud på årsagerne, såsom kapitalisme og en stigende popularitet af områderne hos nye borgere. Resultaterne i analysen vil blive anvendt til en videre diskussion, som ud fra Sharon Zukins teori, vil diskutere hvem områdefornyelsen er tiltænkt. Projektet konkluderer, at der er en overvejende tendens til, at tiltagene i kvarterplanerne bliver fremlagt yderst positivt. Teoretikerne har bidraget til, at opgaven har kunnet påpege nogle af de bagvedliggende årsager, såsom kapitalisme, og diskuterende har opgaven beskrevet hvad der kan bidrage til igangsættelsen af en områdefornyelse og beskriver gentrificering, som kan være en af konsekvenserne ved områdefornyelse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider63
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Områdefornyelse