Områdefornyelse af forsømte boligområder

Ida Amalie Nordborg Nielsen, Michelle Uth Schlosser, Camillo Caicedo Montano Dahl & Amanda Lopdrup Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med, hvorvidt reproduktion af forsømte boliger gennem områdefornyelse kan afvikles. Projektet vil koncentrere sig omkring fire højhuse i afdeling 49, på Stærevej i det nordvestlige København.
Indledningsvis fremlægges den historiske baggrund for de modernistiske modulbyggerier, som de mange almene boliger i Danmark er anlagt på baggrund af. En gennemgang af Le Corbusier og hans arkitektoniske­ og planlægningsmæssige teorier, danner en grundlæggende forståelse for den historiske kontekst.
Endvidere redegøres der for Jan Gehl og Jane Jacobs teorier, som danner grundlag for hvilke kriterier der karakteriserer “Det gode rum”. Det gode rum sættes i relation til den valgte case, og understøttes af livsverdensinterviews, fra nuværende og tidligere beboere.
Baumans teori om globalisering og individualisering klarlægger hvorledes det segregerede byrum er opstået, som har ledt til skabelsen af frygtfællesskaber.
Herunder sættes casen i relation til hans teori om "ufrivillige" og "frivillige" ghettoer. Hvor højhusenes beboere agerer samfundets vagabonder, der grundet økonomisk råderum fastlåses eller drives på flugt fra det forsømte boligområde. Endvidere gøres der brug af Wacquants anskuelse af territoriel stigmatisering, som danner grundlag for en forståelse af, hvorledes stigmatiseringen har en negativ påvirkning af beboerne. Dette kommer til udtryk gennem en strukturel udstødelse fra det resterende samfundet og en intern opfattelse som reproducerer eget stigma. Ydermere belyser vi, med udgangspunkt i Wacquant, hvordan prekariatets sammensætning bevirker et manglende fællesskab, samt hvordan den rumlige fremmedgørelse har nedbrudt de trygge rammer i højhusene.
Yderligere anskues visionsplanen, udarbejdet af Primus arkitekter, Sted Arkitekter samt Arkitekt og byplanlægger Niels Bjørn, gennem en fremstilling af sammenhængene mellem arkitekternes ønskede tiltag og beboernes behov i området omkring højhusene. Endvidere er der foretaget et eliteinterview med Bjørn, som understøtter disse sammenhænge.
Ud fra Sennetts teori fremlægges det, hvordan sammenhængen mellem arkitektur og
beboersammensætning kan afvikle reproduktionen af forsømte boligområder. Yderligere anvendes gentrificeringsprocessen til samme formål, men står også i kontrast som medvirkende til en øget reproduktion andetsteds.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider65
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • Områdefornyelse
  • Byfornyelse
  • Ghetto
  • Forsømt boligområde
  • Social interaktion
  • Reproduktion
  • Segregering
  • Stigmatisering
  • Marginalisering
  • Territoriel stigmatisering