Om Moralens oprindelse

Morten Drud, Louise Houman-Jensen, Mette Ladefoged Kopp Schmidt, Jonas Vrist Nielsen & Mads Strarup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt sigter mod en fremskrivning af måden hvorpå Friedrich Nietzsche bedriver filosofi med udgangspunkt i Moralens oprindelse - et stridsskrift. Gennem følgende seks tematiske greb; Et stridsskrift, Begrebsforvandlingen, Straf og skyld, De asketiske idealer, Mennesket og viljen til magt og Hvad er der på spil? foretages en analytisk diskussion, der på en gang søger at gribe de forskellige måder, hvorpå hans filosofi kommer til udtryk. I en afsluttende diskussion holdes to nutidige Nietzsche-læsninger op mod den fremanalyserede fordring i en kort refleksion over mulige implikationer ved kanoniseret fremstilling af genealogibegrebets anvendelse.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2008
VejledereErik Bendtsen

Emneord

  • Viljen til magt
  • Ressentiment
  • Genealogi
  • Nietzsche
  • Moralens oprindelse