Om kønsstudier

Emilie Sofie Vraagaard, Lotte Kristine Dysted, Maria Worm Christiansen, Morten Mølgaard Vanderskrog & Nanna W Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This paper seeks to explore the position of gender studies in the field of academia in a Danish context. The issue addressed in the paper evolves around a series of remarkable discourses concerning the scientific validity of gender studies. Through the use of selection of Pierre Bourdieu’s theoretical concepts, the paper explores how specific structural factors play a role in the positioning of gender studies in a hierarchy of sciences. The empirical evidence is based on the results of a focus group interview as well as a report prepared by ‘the Coordination of Gender Research’ at the University of Copenhagen. The analysis points out that gender studies are positioned low in the hierarchy og science due to a number of factors. First and foremost gender studies have a tradition of challenging given societal norms and customs. This critical, emancipatory and normative tradition stands out in contrast to a more classical view of the role of science, thus giving rise to a number of conflicts discussed in this paper. Dette projekt undersøger kønsstudiers position i det akademiske felt i en dansk kontekst. Projektets problemfelt kredser om en række bemærkelsesværdige diskurser omhandlende kønsstudiers videnskabelige validitet. Gennem brugen af et udvalg af Pierre Bourdieus teoretiske begreber, undersøger vi i projektet, hvorledes bestemte strukturelle faktorer spiller en rolle i positioneringen af kønsstudier i et videnshierarki. Det empiriske fundament er bygget op omkring et fokusgruppeinterview suppleret af en rapport fra ’Koordinationen for Kønsstudier’ ved Københavns Universitet. Analysen pointerer, at kønsstudier er positioneret lavt i videnshierarkiet som følge af en række faktorer. Det fremhæves først og fremmest, at kønsstudier har tradition for at udfordre givne sociale normer. Denne kritiske, emancipatoriske og normative tradition står i kontrast til en mere klassisk forståelse af videnskabens rolle, hvilket leder til en række konflikter, der bliver diskuteret i projektet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2012
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Fordomme
  • Motivation
  • Kønsstudier
  • Socialkonstruktivisme