Om dannelse i danskfaget og elevernes kulturelle orienteringsforsøgs betydning for undervisningen

Morten Krogh

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Baggrunden for denne praktikrapport er mit praktikophold på Midtsjællands Gymnasiums afdeling i Haslev, der strakte sig fra den 13. januar til den 10. marts 2014. Under praktikopholdet fulgte jeg, sammen med min medpraktikant Lisbeth, primært danskundervisningen i klassen 1. E og dennes dansklærer Merethe. Ud over at observere i alt 7 moduler stod jeg selvstændigt for undervisningen og planlægningen af to moduler, som passede ind i det undervisningsforløb Merethe havde planlagt. Efter hver undervisningsgang, både Merethes, Lisbeths og min egen, havde vi en samtale og en evaluering omkring de faglige og didaktiske aspekter af undervisningen. Derudover fulgte jeg tre moduler i hf-klassen 2. Q i engelsk, hvor der var en pædagogisk kandidat tilknyttet. Formålet med dette var at få et indblik i den vejlednings- og didaktiske dialog, der foregår mellem vejleder og kandidat omkring læring på et givent hold.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2014

Emneord

  • Thomas
  • Learning
  • Ziehe
  • Cooperative