Om amning og anerkendelse

Kasper Bondo

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport foretages en kritisk vurdering af de danske sundhedsmyndigheders praksis vedrørende amning. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, suppleret af en gennemgang af vejledningerne fra de implicerede institutioner, foreslås det at området tildeles fornyet opmærksomhed. Med et konstruktivt sigte introduceres en tilgang, der medfører en alternativ optik på problematikken. Denne er baseret på Axel Honneths filosofi, hvor anerkendelse indtager en central rolle i det enkelte individs positive selvforhold. I forlængelse heraf følger en række specifikke betragtninger, der grundlæggende søger at indsætte anerkendelsen som første præmis i sundhedsmyndighedernes praksis.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jan. 2008
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • Sundhedsstyrelsen
  • Axel Honneth
  • Amning