Olieforurening i den nigerianske mangrove: Oil contamination in the Nigerian mangrove

Myken Sarah, Nanna Høegh Jensen, Emilie Aakerberg, Bjarke Walling & Maria Veimer

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Råolieproduktionen i Niger Deltas mangrove i Nigeria har resulteret i en konstant olieforurening. Mangroven er habitat for mange arter, og er følsom overfor miljøforandringer. Der redegøres for olies kemiske og fysiske egenskaber, skæbne samt toksicitet. Denne viden benyttes til at foretage en vurdering af olies skæbne og effekter på flora og fauna i mangroven. Olie er hydrofobt hvilket vil sige at det binder sig til organisk materiale og indeholder blandt andet Polycyklisk Aromatisk Hydrokarboner (PAHer). PAHer kan have både kort- og langvarige effekter på organismer. Gennem et litteraturstudie redegøres for olies kortvarige og så vidt muligt langvarige effekter på svovlbakterier, mikroalger, mangrovetræer, strandsnegle, vinkekrabber, dyndspringere og sumpskildpadder. Baggrundsviden i oprensningsmetoder fra olieulykker bruges til at vurdere mulighederne for oprensning af olien i Niger Deltas mangrove. Resultatet af undersøgelsen viser at olieforurening medfører at mangrovetræernes optag af ilt reduceres, samt at populationsdensiteten og artsdiversiteten reduceres hos nogle arter. Endvidere viser analysen at der foregår en bioakkumulering af oliestoffer fra miljøet, og biomagnifikation gennem fødekæden?. Set i relation til lokalsamfundet, vil der muligvis ske en påvirkning af befolkningen gennem akkumulering og biomagnifikation af oliestoffer, da store dele af deres fødegrundlag består af fisk og skaldyr, der akkumulerer olie. Dette kunne man verificere gennem yderligere studier af THC-niveauet i en specifik fødekæde.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2009
VejledereHenriette Selck

Emneord

  • Råolie
  • Olieeffekter
  • Olieforurening
  • Mangrove
  • Niger Delta
  • Oprensning