Offentlighedloven - Forholdet mellem folketing og regering

Emilie Hansted Berning, Johanne Have & Freja Grooss Jakobsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Målet med dette projekt er at undersøge hvorvidt forholdet mellem folketing og regering påvirkes af offentlighedsloven. Den danske offentlighedslov gælder næsten alle aktiviteter udøvet af den offentlige administration.
Gennem det teoretiske ideal af Johan P. Olsen, den parlamentariske styringskæde, ønsker vi at analysere forvaltningen af loven i praksis og herved diskutere hvorledes denne situation svækker den nuværende parlamentariske tilstand og dermed forholdet mellem folketing og regering.

For at adressere vores problemstilling har vi opstillet tre underspørgsmål:

Hvad siger loven?
Hvordan fortolkes loven?
Hvordan anvendes loven?

Vi har valgt at belyse vores problemstilling gennem en dokumentanalyse, som tager afsæt i den parlamentariske styringskæde. Det empiriske materiale indeholder dokumenter fra både før og efter implementeringen af loven. Disse dokumenter skal lede os til en forståelse af hvilke problemer loven har medført. Vi har afgrænset os til fire paragraffer i besvarelsen af opgaven. Ud fra analysen kan vi konkludere, at loven har bidraget til en forrykkelse i den politiske magtbalance i og med at det er blevet sværere for oppositionen at tilgå informationer i centraladministrationen. Dette kan potentielt svække folketingets rolle som parlamentariske kontrol førere, da parlamentarisk kontrol er en vigtig præmis i forholdet mellem regering og folketing, som beskrevet ved den parlamentariske styringskæde. Ved en perspektivering af projektet forekommer det, at der allerede nu er udtrykt politisk uenigheder som visse paragraffer. Ydermere vil ombudsmandens endelige evaluering, som udkommer i 2017, bidrage til nye perspektiver.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider48
VejledereHanne Marlene Dahl