Offentlighed - nej tak!

Camilla Natascha Nivaro & Philip Sune Dam

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet søger at afklare, hvorfor ministerierne overskrider offentlighedslovens retningslinjer for behandlingen af aktindsigtssager, bl.a. 10-dagesfristen samt hvorfor de sjældent udleverer dokumenter frivilligt, jf. meroffentlighedsprincippet. Forklaringerne er dannet på baggrund af kvalitative interviews, hvor spørgsmålene dels er hentet fra teorier om embedsmandens roller og interesser (Eva Sørensen/Birgitte Poulsen og Pierre Bourdieu) og dels fra en undersøgelse af mere end 300 aktindsigtssager fra ni ministerier.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 okt. 2009

Emneord

  • meroffentlighed
  • 10-dagesfrist
  • offentlighed
  • Aktindsigt
  • sagsbehandlingstid