Offentlige investeringer og økonomisk stabilitet

Mikkel Harboe Burmeister & Hakon Alder Schulz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Konstateringen af at Danmark er en del af den globale økonomiske krise, stiller naturligt spørgsmålet; om der gennem politisk regulering kan skabes makroøkonomisk stabilitet, og hvilke finanspolitiske indgreb der eventuelt kan skabe denne stabilitet. Med et stabiliseringsperspektiv i fokus, ønsker vi at belyse og analysere offentlige investeringers konjunkturregulerende effekt, og hvilke problemstillinger og afvejninger der er i spil i forbindelse med at anvende offentlige investeringer som økonomisk-politisk redskab i den nuværende samfundsøkonomiske situation.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2009

Emneord

  • Offentlige investeringer
  • Makroøkonomi
  • stabilitet
  • finanspolitik