Offentlige grønne indkøb : specialerapport

Pia Nielsen, Trine Baarstrøm & Mette Lucke Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

På trods af at grønne indkøb som miljøpolitisk instrument blev introduceret i starten af 1990erne, er det her i 1997 stadig i opstartsfasen. Projektet tager udgangspunkt i en "undring" over, at grønne indkøb ikke har fået større gennemslagskraft. Formålet med projektet er, at bidrage til diskussion dels af rækkevidden af det offentlige grønne indkøb, og dels af hvordan det offentlige grønne indkøb kan optimeres. Det centrale analysefokus er hvilke muligheder og barrierer, der er for at indkøbsfunktionen kan foretage grønne indkøb. Miljøviden, rationaler, organisering og ressourcer tilstede i indkøbsfunktionen er eksempler på elementer, der analyseres i den forbindelse. Analysen viser, at indkøbsfunktionen er underlagt en lang række hensyn i form af erhvervs- og udgiftpolitiske hensyn, der udgør en væsentlig barriere for grønne indkøb. Endvidere ses det, at utilstrækkelig miljøviden, gældende miljøopfattelser, traditioner m.m. er forhold, der virker begrænsende for grønne indkøb. Projektet indeholder derudover en case-analyse af miljøfordringer til kontormøbler stillet af tre forskellige offentlige institutioner. En væsentlig konklusion er, at effekten af grønne indkøb ikke alene er determineret af omfanget/ karakteren af de miljøfordringer, der formuleres ved et indkøb, men i lige så høj grad afhænger af, om indkøberen er i stand til, overfor producenterne, at fremstå som en miljøkompetent og krævende efterspørger. Analysen af indkøbsfunktionen viser, at det er indkøbsfunktionen generelt ikke. Endelig indeholder projektet en analyse af politiske og nationale rammer samt EU-retlige bestemmelser, som den offentlige indkøbsfunktion er underlagt, og betydning heraf for grønne indkøb. Projektet afsluttes med en diskussion af løsningsperspektiver. For at overvinde vanskeligheder med grønne indkøb understreges bl.a. vigtigheden af at skabe en fælles forståelse og motivation for det offentlige grønne indkøb, samt at grønne indkøb bakkes op lokalt, eksempelvis ved indførelse af miljøstyring. God læselyst!

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 1998
Antal sider181
VejledereTyge Kjær & Inger Stauning