Offentlig ledelse i sygehusvæsenet - et casestudie i offentlige mellemlederes psykiske arbejdsmiljø

Marie Schou, Maria Schröter Bryrup & Johanna Sjögren

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I takt med de store ændringer der er sket i den offentlige sektor inden for de seneste mange år stilles der større krav til de offentlige ledere, deres kompetencer og måde at lede på og det kan være svært for den offentlige leder at opfylde de mange krav der stilles. Derfor vil vi i dette projekt analysere en ledelsesgruppe inden for det offentlige og undersøge deres ledelseskultur for at kortlægge hvordan det psykiske arbejdsmiljø blandt lederne er, samt hvor gode de er til at håndtere eventuelle forandringer. Projektets analyse bygger på et casestudie af et offentligt sygehus i Storkøbenhavn og deres rengørings-afdelings ledelse. Der er benyttet kvalitative interviews i forbindelse med indsamling af empiri. De i forbindelse med projektet anvendte metoder er alle underlagt de videnskabs-teoretiske retninger; filosofisk hermeneutik og erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2008
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • anerkendende ledelse
  • Offentlig ledelse
  • ledelses kultur
  • psykisk arbejdsmiljø