Nyuddannede akademikere på vej til arbejdsmarkedet: Udfordringer og muligheder i jobsøgningsprocessen

Mie Kähler, Sabine Würtz Pedersen & Julia Pihl Madsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler nyuddannede akademikeres muligheder og udfordringer i deres jobsøgningsproces, når de søger deres første job efter endt uddannelse. Projektet tager udgangspunkt i en samfundsproblematik omhandlende de nyuddannede akademikere. Den teoretiske ramme for projektet udgøres af Hartmut Rosas bog Fremmedgørelse og Acceleration (2014), og suppleres med Svend Brinkmanns teori om industri- og forbrugersamfundet. Det videnskabsteoretiske afsæt i projektet er kritisk teori, hvor 4. generations kritisk teori er bærende. De udvalgte teorier benyttes til at belyse de udfordringer, som nyuddannede møder i deres jobsøgningsproces, hvor der både er fokus på de forventninger arbejdsmarkedet har til nyuddannede akademikere, samt fokus på de nyuddannedes forventninger til det arbejdsmarked de skal ud på.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2019
Antal sider49
VejledereBettina Christel Hjortholt

Emneord

  • nyuddannede akademikere
  • hartmut rosa
  • accelerationssamfundet