Nyt fra Nord: En analyse af Jyllands-Postens og Politikens dækning af Norden og de nordiske lande fra 1953 til 2003

Janne Mulvad Jeppesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Specialet præsenterer en analyse af udviklingen af dækningen i Jyllands-Posten og Politiken af Norden og de nordiske lande i perioden fra slutningen på anden verdenskrig til i dag. Konklusionen på analysen viser et paradoks. Der er en tendens til en faldende redaktionel prioritering af begivenheder i de nordiske lande, mht. ressoucer til dækningen og prioritering af avisen. Dette må ses som et tegn på en faldende væsentlighed af nordiske nyheder i de to aviser. På den anden side viser analysen også at repræsentationen af Norden i stigende grad er som en region med en høj integration. Det vil sige, at medierne i stigende grad konstruerer Norden som en integreret region, men samtidig konstruerer begivenhederne i Norden som uvæsentlige for de danske læsere. Specialet identificerer en række forskellige diskurser om Nordisk Råd og Norden. I begyndelsen af den analyserede periode var der diskurser med en realistisk optimisme mht. det nordiske samarbejde. Dette udviklede sig til en begyndende bekymring over effektiviteten af Nordisk Råd, som blev til en frustration over rådets mangel på resultater. Nu ser det ud til at medierne konstruerer det nordiske samarbejde som mindre vigtigt for danskerne. Hvis medierne beskriver Nordisk Råd, som er et eksempel på Norden som en højt integreret region sådan, er det ikke en overraskelse, at journalisterne ikke finder begivenheder i Norden interessante, vurderet udfra konceptet om nyhedsværdi i den nyhedsskabende proces. Ved siden af faldet i nyhedsværdi viser analysen desuden, at de emner, medier skriver om også har ændret sig. Politik var tidligere et stort emne i dækningen af Norden og de nordiske lande. I dag er der næsten ingen artikler om politik i de nordiske lande i de to aviser. I dag er det største emne i artikler om Norge, Sverige, Finland og Island erhverv og erhvervsøkonomi. Dette resultat ser ud til at følge den generelle udvikling af integrationen i Norden. Hvor de nordiske politikere i begyndelsen af perioden var meget interesserede i nordisk samarbejde i politiske og økonomiske henseender, er dette ikke længere tilfældet, sandsynligvis pga. den begyndende integration i EU, der i Danmarks tilfælde begyndte i 1972, og som nu også sker i Sverige og Finland. På den anden side har mange danske virksomheder Norden som deres hjemmemarked. Specialets resultater kunne være et tegn på denne ændrede integration, fra en politisk integreret region, til en økonomisk region.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereMads Stougaard Kristensen

Emneord

 • avisanalyse
 • Politiken
 • nyhedskriterier
 • nordiske lande
 • Jyllands-Posten
 • Nordisk Råd
 • dagsordensteori
 • regional integration
 • tekstanalyse
 • indholdsanalyse
 • Hettne
 • Norden
 • nordisk samarbejde
 • journalistik