Ny NOx afgift i spændingsfeltet mellem miljø og vækst?

Rasmus Arbirk Larsen, Nanna Plesner Hamann, Louise Marie Busck Lumholt, Christina Ellegaard Fich & Sara Alexie Noomi Nederskov

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

På baggrund af klima- og økonomi krisen opstår, der forskellige samfundsmæssige problematikker. En løsning på disse problematikker er f.eks. miljøregulering. Vi vil igennem dette projekt undersøge det spændingsfelt, som opstår mellem vækst og miljøhensyn ved miljøregulering. Dette gøres som et case studie af femdoblingen af NOx afgiften, da vi ser denne som et eksempel på det førnævnte spændingsfelt. Vi vil både diskutere hensigtsmæssigheden af afgiften ud fra økonomiske begreber, og forsøge, at få svar på hvorvidt dette miljøtiltag har nogen relation til strategien for grøn vækst. Disse vil vi diskutere med modstridende argumenter, som findes i den offentlige debat; både fra interesseorganisationer, virksomheder og politikere. Vi håber, på den måde, at kunne skabe et billede af kompleksiteten ved miljøregulering. Different social issues are created on the basis of the climate- and financial crisis. A solution to these problems could for example be environmental regulation. We will through this project examine the tension that arises between economic growth and environmental consideration by environmental regulation. We will do this as a case study of the fivefold increase of the NOx tax because we see this as an example of the aforementioned tension. We will discuss both the appropriateness of the tax basis of economic concepts and try to answer whether this environmental action have any relation to the strategy of green growth. These we will discuss with the conflicting arguments found in the public debate of both interest groups, businesses and politicians. We hope in that way to be able to create a picture of the complexity of environmental regulation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • NOx
  • afgift
  • økonomi
  • miljø