Ny Fattigdom

Katayoun Kazemi, Ceylan Avci & Jasmine Avci

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé
Temaet for dette semesterprojekt var valgfrit. Vi så det interessant på baggrund af dette at undersøge kontanthjælpsloftets påvirkning i Danmark. Projektet går ind og ser på om kontanthjælpsmodtagerne er blevet fattigere og om de finder andre overlevelsesstrategier til at få hverdagen til at fungere. Vi valgte i sammenhæng med dette, en problemformulering der lyder således; Hvordan er kontanthjælpsmodtageres økonomiske situation påvirket af kontanthjælpsloftet og er loftet med til at skabe en ny fattigdom i DK? Da vi har valgt at arbejde med den fænomenologiske tilgang, så bliver projektet kun rettet mod den kvalitative metode, hvor vi her gør brug af livsverdensinterviews som bliver brugt til at analysere vores tre delemner. I forhold til vores udarbejdelse igennem hele projektets forløb, kan vi konkluderer at kontanthjælpsloftet er med til at skabe en ny fattigdom, da økonomien for disse modtagere bliver ringe. Dernæst blev der resulteret i at selvbestemmelsesteorien skal anerkendes for at man dermed kan motivere disse modtagere og at disse menneske handler ud fra rational choice. Vi kom frem til at fattigdommen opstår, da disse mennesker står i en situation hvor de ikke har mulighed for at købe de basale ting, som man har brug for i hverdagene, hvilket svarer til at det er en relativ fattigdom der bliver sat i fokus. Til sidst fandt vi frem til at det er begrænset hvor meget man kan finde på nettet omkring sort arbejde, og hertil valgte vi at konkludere at vores informanter bruger sort arbejde som en overlevelsesstrategi.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider53
VejledereSusanne Klausen

Emneord

 • Motivation
 • Afsavn
 • Selvbestemmelse
 • Teori
 • Skema
 • Kontanthjælp
 • loft
 • kontanthjælpsloft
 • sort arbejde
 • sort
 • arbejde
 • socialt bedrageri
 • bedrageri
 • rational choice
 • valg
 • rationel valg
 • fattigdom
 • ny fattigdom
 • fattige
 • kontanthjælpsmodtagere
 • 225 timer
 • regel
 • lov
 • ulovligt
 • interview
 • informant
 • fænomenologi
 • livsverden
 • semistruktureret interview
 • kvalitativt
 • kvalitativt interview
 • meningskondensering