Nudge for en Ren By

Johan Thygesen, Sofie Naver Markussen, Trine Stage, Kicki Thomsen, Mikkel Eliassen & Louise Bach

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvorfor træffer individer ikke altid de mest hensigtsmæssige valg? Med udgangspunkt i det udsagn har vi ved hjælp af Richard Thaler og Cass Sunsteins Nudge Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (2009) søgt at forklare individers kognitive biases, og hvordan handlinger udspringer af et todelt kognitivt system. Samtidig har vi med Cristina Bicchieris The Grammar of Society – The Nature and Dynamics of Social Norms (2006) en viden om sociale normers konstituerende magt på individers adfærd. Vi har med den viden i bagagen konstrueret et nudge som løsning på vores problemfelt, nemlig skraldeadfærd. Vi fremfører i projektet resultater, der viser, at vores nudge med succes har minimeret skrald på gaden og fået mængden af skrald i skraldespandene til at stige. Ydermere har vi med vores nudge påvist, at man kan undgå en stor del af den kritik, nudgeparadigmet har medført. Vi har med vores nudge påvist, hvordan vi uden at påvirke individers frie valg dog kan influere deres adfærd, så der slutteligt er kongruens mellem individers holdning(er) til skrald og reelle adfærd.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2011
VejlederePelle Guldborg Hansen

Emneord

  • Skraldeadfærd
  • Normer
  • Libertariansk paternalisme
  • R. Thaler
  • C. Sunstein
  • C. Bicchieri
  • Adfærd
  • Nudge
  • Policy-making