NOVO NORDISK

Uchenna Anthony Manuwuike, Kamal Khatri & Shailendra Rai

Studenteropgave: Masterprojekt

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider40
VejledereShahamak Rezaei