Notions of Shame in the Autofictive Novel: The case of James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man and Karl Ove Knausgård's Min Kamp

Lykke Holm Larsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette speciale behandler genreforholdet i de to skønlitterære værker A Portrait of the Artist as a Young Man af James Joyce og Min kamp af Karl Ove Knausgård. Det er specialets formål at belyse hvordan disse værker forholder sig til genrebetegnelsen autofiktion og andre relaterede genrer. For at diskutere dette belyses genrerne den autobiografiske pagt, autofiktion og performativ biografisme sammen med ideen om forfatterens død og den klassiske narratologis syn på forholdet mellem forfatter og fortæller. Ved både at bruge ældre og mere klassiske analyseformer sammen med nye teorier, der har forfatterens rolle i værket i centrum, har jeg konkluderet, at Min kamp er autofiktion i ren form, da der i dette værk er navnesammenfald mellem forfatteren, fortælleren og hovedpersonen. Dette forhold gør sig ikke gældende i A Portrait of the Artist as a Young Man, hvor forfatteren, fortælleren og hovedpersonen ikke alle deler navnet James Joyce. Gennem de anvendte teorier samt synspunkter fra nulevende danske forfattere advokeres der for, at man bør udvide genrebetegnelsen autofiktion til også at gælde værker, hvor navnesammenfaldet ikke er tilstede, som f.eks. i A Portrait of the Artist as a Young Man. Dette speciale har også haft til formål at undersøge hvorledes begrebet skam knytter sig til den autofiktive roman. Begrebet skam er centralt i begge romankarakterernes livshistorie og spiller dermed en central rolle i begge romaner. I A Portrait of the Artist as a Young Man formår hovedpersonen at bruge skammen som et springbræt videre til næste stadie i sin stræben for at blive kunstner, altså fungerer skammen som en katalysator i tilblivelsen af kunstneren. I Min Kamp er selve plottet centreret om følelsen af skam, og skammen har derfor et centralt udtryk i kompositionen såvel som i det egentlige narrativ.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider66
VejledereEbbe Klitgård & Charlotte Engberg