Northtown Ties: Branding af en nyopstartet virksomhed gennem storytelling

Andreas Sloth, Jonas Gammeltoft, Nathalie Bylov Worm, Stephanie Houldcroft & Mikkel Dollerup Merved

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Tidligere var fokus udelukkende på synlige kvaliteter, når virksomheder brandede et produkt, og det var dem, der solgte produktet. Sådan er det ikke længere. Et globalt marked med fart over feltet udfordrer, idet konkurrenter dukker op alle steder, og de bliver hurtigere og bedre til at skabe lignende produkter. Det skaber et behov for at kunne differentiere sig fra sine konkurrenter. Desuden ses der hos forbrugeren et behov for, at et produkt ikke alene skal bidrage med dets funktionalitet, men at det også skal kunne bidrage med en form for immateriel merværdi (Gulbrandsen et al., 2016: 259). Forbrugeren køber altså ikke længere produkter grundet det virksomheden kan, men hvorfor virksomheden gør det. Det stiller naturligvis nogle andre krav til branding end tidligere. I dag handler branding ifølge Heidi Hansen (2016) om det univers, man kan bygge op omkring sit produkt, som tilfører en helt unik værdi i forhold til de nærmeste konkurrenter (Hansen, 2016: 30). En måde hvorpå man kan differentiere sig fra sine konkurrenter, er ved brug af storytelling i sin branding. Storytelling kan tilføre en immateriel merværdi, som forbrugeren efterspørger, og som kan skabe præferencer på et marked, hvor mange af produkterne ligner hinanden (ibid.: 137). Men hvordan er det helt præcist, man gør det? Hvordan udvikles en fortælling? Og hvordan bruger man den aktivt i sin kommunikation? Hvorfor genkender vi eksempelvis Marlboros ‘self-made cowboy’ på trods af, at vi ikke engang ryger? Det er netop, fordi deres forskellige kommunikationselementer bunder i dybtliggende kerneværdier, som danner udgangspunkt for en konkret kernefortælling, der til sidst versioneres i disse forskellige kommunikationselementer. Og det er denne kernefortælling om selvsamme cowboy, der går igen og igen i al Marlboros kommunikation, hvilket skaber brand awareness, der handler om, at forbrugeren husker og kan genkende et brand (Scolari, 2008: 171; Gulbrandsen et al., 2016: 259). Netop dette eksempel med Marlboro-manden har vækket vores interesse for storytelling. Vi er i dette projekt interesseret i at undersøge, hvordan man bruger storytelling i en nyopstartet virksomhed. I forbindelse med dette projekt har vi indgået et samarbejde med den nyopstartede virksomhed Northtown Ties, som sælger slips online. Her har vi fået en unik mulighed for at gennemføre den proces, det er at udforme en virksomheds kommunikation gennem storytelling. I projektet påtager vi os rollen som kommunikationskonsulenter for Northtown Ties. Northtown Ties startede deres salg af slips den 1/12-2019 via deres hjemmeside www.northtown-ties.dk. Derudover er de aktive på Instagram og Facebook. Northtown Ties’ målgruppe er defineret som mænd mellem 25 og 50 år. Virksomhedens vision er at gøre slipset mere populært, og som ejeren Simon Nordby selv siger: “Og så vil jeg gerne bare have slipset tilbage på den danske mand igen.” (Bilag 1: 3). Det vil han bl.a. opnå ved at sælge slips i anderledes designs og af god kvalitet til en fornuftig pris. Med andre ord er det dét, han vil differentiere sig fra sine konkurrenter på. Det er herfra, vi træder ind som konsulenter med henblik på at rådgive Northtown Ties i forhold til virksomhedens branding og udarbejdelse af content til primært Instagram, men med henblik på videredeling til Facebook. Helt konkret ønsker vi at konstruere Northtown Ties’ kerneværdier, som er de værdier, der afspejler virksomhedens særpræg og dermed den merværdi, de tilbyder forbrugeren. Dernæst vil vi skabe virksomhedens kernefortælling, som er et narrativ skabt ud fra kerneværdier. Til slut vil vi undersøge, hvordan vi bedst muligt sætter denne storytelling i spil via indhold på det sociale medie Instagram. Det vil vi undersøge med udgangspunkt i Heidi Hansens samling af brandingteori i Branding - teori, metode, analyse (2016), Nicolaas Mouton m.fl.’s artikel Storytelling (2018), Roland Barthes’ artikel An Introduction to the Structural Analysis of Narrative (1975), Gulbrandsen & Justs bog Strategizing Communication (2016) og Fog m.fl.’s bog Storytelling (2016). I udarbejdelsen af indholdet til Instagram trækker vi på Lisbeth Thorlacius’ bog Visuel Kommunikation på digitale medier (2018).

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2019
Antal sider77
VejledereEmma Christensen

Emneord

  • Storytelling
  • Kommunikation
  • Narratologi
  • Branding
  • USP
  • ESP
  • Kerneværdier
  • Kernefortælling