NORDVEST - EN OVERSET BYDEL

Jeanett Kikki Zandra Sbanholm, Thorlund Nielsen, Louise Marie, Frederik Thorstensen Frey, Lars Christian Meden, Christine Lejre & Morten Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler en promovering af Københavns Nordvestkvarter gennem en egenproduceret fotoguide, der viser Nordvest fra en ny og anderledes side. Bydelen associeres ofte med mange negative ting såsom uro, industribygninger og socialt boligbyggeri. Det betyder, at mange ikke besøger bydelen på lige fod med andre af byens kvarterer. Derfor ønsker vi med fotoguiden at undersøge, hvordan man kan ændre denne opfattelse ved hjælp af visuel kommunikation. Det er dermed det billedlige udtryk, der er fokus gennem fotoguiden blot suppleret af få linjers tekst. Vi har valgt at fokusere på forskellige tiltag og muligheder i bydelen og vist dem ud fra deres egne præmisser. I projektet undersøger vi, hvorvidt fotoguiden kan få den tilsigtede målgruppe til at ændre opfattelse af bydelen. Dette sker ved en produktafprøvning, hvor vi belyser en fokusgruppes reception af guiden. Gennem inddragelse af kommunikations- og billedteori analyserer vi, hvilken virkning produktet har på fokusgruppen og hvilke forbedringer, der kan laves for at optimere fotoguiden, så den får endnu større effekt. Sammen med projektet har vi lavet en artikel om fotoguiden til Magasinet KBH. ----------------------------ENGLISH------------------------------------------------------------------------ In the project we examine how to promote the part of Copenhagen called Nordvest. This is done through a photo guide, which shows this part of town from a new and different angle. The neighbourhood is very often associated with disputes, industrial areas and ghettos and is therefore not a place many people visit. Therefore, we want to explore how to change this perception by using visual communication. Our focus is hereby the visual expression trough out the guide combined with a small description of the different places. The photos are intended to highlight the uniqueness of each place to show the various initiatives and opportunities in Nordvest. We examine whether the photo guide can change the target group’s perception of the neighbourhood by presenting the guide to a focus group. By using communication theory and semiotics we analyze, which effect the product has on the focus group and assess the possible improvements there can be made. To compliment the project we have written an article regarding the photo guide for Magasinet KBH.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2009
VejledereKim Sandholdt

Emneord

 • receptionsanalyse
 • modul 1
 • Schrøder
 • Barthes
 • målgruppeanalyse
 • billedeteori
 • see
 • Nordvest
 • so
 • hey
 • fotoguide
 • you
 • guide
 • kommunikation