Nordkorea: North Korea

Mai Solmer Poulsen, Johanne Wainø Topsøe-Jensen, Mikkel Celinder & Johannes Orheim Harboe Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract This project contains an examine of how The Democratic Republic of Korea, as a totalitarian regime in the 21 century, can be legitimized and maintained. Throughout the task, we examine the factors that enable and have an impact on the maintenance of the North Korean regime. To get a deeper understanding, we have studied the North Korean regime from three different approaches. The three approaches comprise respectively: The structure of the political institutions in the country, the relation between leader and population and the North Korean relations to China and the US. The political conditions in the country are in an analysis examined to clarify, how the main political institutions influence and take part in the legitimation. The relationship between leader and population is based on an analysis of the leader as a charismatic leader, with the use of Max Weber’s theory of charisma, and how the regime manage to strength the legitimation, with the use of propaganda and media monopoly. The relations between North Korea, China and the US, are based on an analysis of the relations to China and the United States, where theory of Frances Fukuyama is consumed. The project also includes a discussion where the future maintenance of North Korea is discussed. Finally we can conclude that the political institutions in the country, is strategically organized, which means that the political activity is in full control of the leader. The Kim Dynasty can be characterized as charismatic leaders, which has an impact in the recognition of the people to the regime. Evenly we can conclude that China has a major part in maintaining, because of the providing of support both financial and political for North Korea. On the other hand the US, due to the instability of the regime, is against the continuation of the system. Resumé Dette projekt indeholder en undersøgelse af Den Demokratiske Folkerepublik Korea, og hvorledes det totalitære regime legitimeres og opretholdes i det 21. Århundrede. Igennem opgaven undersøger vi hvilke faktorer, der muliggør og har en indflydelse på en opretholdelse af det nordkoreanske regime. For at få en dybere forståelse for dette, har vi undersøgt det nordkoreanske regime ud fra tre indgangsvinkler. De tre indgangsvinkler består af hhv. landets politiske institutioners opbygning, befolkningens forhold til landets leder, og Nordkoreas relation til andre lande. De politiske forhold i landet er undersøgt ud fra en analyse der skal klargøre, hvorledes landets primære politiske institutioner og lederens indflydelse, spiller en rolle i legitimeringen. Befolkningens forhold til lederen tager udgangspunkt i en analyse af lederen som en karismatisk leder, ud fra Max Webers teori om karisma, samt hvordan styret ved brug af propaganda og mediemonopol styrker opretholdelsen. Nordkoreas forhold til andre lande er baseret på en analyse af relationen til Kina og USA, med indtagelse af teori af Frances Fukuyama. Opgaven indeholder tilmed en diskussion, som diskuterer Nordkoreas fremtidige opretholdelse. Vi kan, afslutningsvis, konkludere at de strategisk anlagte institutioner medfører, at lederen har fuld kontrol over landets politiske aktivitet. Kim dynastiet kan karakteriseres som karismatiske ledere, hvilket spiller en rolle for folkets anerkendelse af styret. Der kan tilmed konkluderes at Kina spiller en stor rolle for opretholdelsen idet den giver både økonomisk og politisk støtter Nordkorea. USA derimod er imod en opretholdelse af systemet grundet styrets ustabilitet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereYosef Kamal Ibssa

Emneord

  • Legigitmering
  • Styret
  • Nordkorea
  • Opretholdelse