Nordhavn - Visualisering af rummeligheder

Peter Kærgaard Andersen, Lasse Mouritzen, Mikkel de Vries Bækgaard & Olafur Steinar Gestsson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Københavns Nordhavn har en over 100 år gammel havnehistorie, der betyder at erhverv, industri og fiskere i dag giver området et diverterende og kontrastfuldt udseende. Vi ønsker gennem dette projekt at undersøge og forstå Nordhavnens nuværende rummelighed med filmmediet som værktøj. For at opnå denne rummelighedsforståelse benytter vi desuden den franske filosof Henri Lefebvres teorier omkring den rumlige triade og rytmeanalysen. Det kommunalt og statsejede By & Havn har fået til opgave at byudvikle Nordhavnen, så det i fremtiden kan huse 40.000 nye beboere og arbejdspladser. Vi undersøger, hvorledes By & Havns fremtidsplaner kommer til at påvirke Nordhavnens nuværende rummelighed bl.a. ved brug af den engelske geograf David Harveys teorier omkring urbanisering og det kapitalistiske samfund. På baggrund af denne fremgangsmåde søger vi at besvare opgavens problemformulering. The Northern port of Copenhagen has a more than 100-year-old harbour history, which means that trade, industry and fishermen today gives the area a diverse and contrasted look. Trough this project we wish to examine and understand the present spaciousness of Nordhavnen by the use of filmmaking. To understand this spaciousness we make use of the French philosopher Henri Lefebvre’s theories about the spatial triad and the rhythmanalysis. The municipal and state owned By & Havn has been commissioned to develop Nordhavnen so the area in the future will be able to accommodate 40.000 new residents and jobs. We inquire how By & Havn’s plans of the future will affect the present spaciousness of Nordhavnen by using the English geographer David Harvey’s theories about urbanisation and the capitalist society. In the light of this practise we seek to answer the research question of this paper.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2012
VejledereLasse Martin Koefoed

Emneord

  • Henri Lefebvre
  • David Harvey
  • Visuel etnografi
  • Nordhavn