Nordhavn - Københavns fremtidige bæredygtige bydel

Sefa Ünsal, Abbas Aldamim, Snorre Westh, Asger Lisborg & Line Sissel Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave omhandler Nordhavns byplanlægning, hvor virksomheden By & Havn, planlægger at byudvikle området. Virksomheden har opstillet 6 visioner, Blandt disse visioner er ’’det gode byliv’’ og ’’en by for alle’’. Vi har taget udgangspunkt i By & Havns kilder, i form af hjemmesider og rapporten ”Nordhavn The Urban Strategy”, derudover har vi udført et semistruktureret ekspert interview med byplanchefen fra By & Havn. Efterfølgende var vi i stand til at lave en analyse, som vi brugte til at undersøge, de forskellige argumenter, der ligger til grund for de visioner der er, for byudviklingen i Nordhavn. Derefter kunne vi påpege de problemstillinger og udfordringer, der er ved at indfri nogle af de visioner, By & Havn har opstillet.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2010
VejledereThomas Søbirk Petersen

Emneord

  • Nordhavn
  • social bæredygtighed