Noget for noget. En analyse af arbejdet med frivillighed og uddannelse i en frivillig organisation

Pia Westergaard

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Denne afhandling interesserer sig for de frivilliges bevæggrunde, der ligger til grund for den arbejdsindsats, de leverer til foreninger, sociale institutioner og naboen. Med udgangspunkt i Marcel Mauss essay ”Gaven”, som beskriver menneskers udveksling på alle niveauer, analyseres de frivilliges arbejde og ”løn” gennem interviews med to frivillige og en ansat ved De grønne pigespejdere, fra statistikker, og engagementsmåling via spørgeskema. Marcel Mauss påviser ud fra feltstudier fra samfund med store kulturelle forskelle, at der på væsentlige områder er ligheder mellem befolkningernes gaveudvekslingsmønstre. Generelt siger Mauss, at en gave altid genererer en modydelse. Modydelsen kan have forskellig størrelse, tidshorisont og betydning, men ens for dem alle er, at udvekslingen er sat i gang, og der er startet en proces, der er med til at styrke og styre de sociale rammer for det enkelte samfund. Afhandlingen skaber gennem begreberne frivillighed, udveksling og klassificering en mulighed for, at give frivillige organisationer en metode til at arbejde fokuseret med de frivilliges motivation for frivillighed og hvad de forventer at få igen. Afhandlingen konkluderer, at alle frivillige forventer at få noget igen, men der er stor forskel på med hvad og hvordan frivilligheden skal gengældes. Denne forventningsafstemning kan støttes af Ladder of citizen Participation, som redskab for måling af engagement og forventet indflydelse. Det kræver dog en mere tilbundsgående research indenfor flere organisationer og andre felter end uddannelse, at påvise en generel effekt af, at arbejde med gaveudveksling som et værktøj til motivation og fastholdelse af frivillige.

UddannelserMaster i Socialt Entreprenørskab (MSE), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015

Emneord

  • Reciprocitet
  • Frivillighed