Nikotinafhængihed og rygeafvænning: Nicotine addiction and smoking cessation

Johan Olsen, Johanne Gudmand-Høyer, Jonathan Hansen, Lisa Anita Roed, Maria Cramer Holck Larsen & Tue Hougaard Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det har længe været alment kendt, at rygning er sundhedsskadeligt, men på trods af dette ryger 25,6 % af Danmarks befolkning. Mange rygere forsøger at stoppe, men forholdsvis få har succes med dette. Forklaringen skal findes i den effekt nikotin har på centralnervesystemet (CNS). Nikotin har en evne til at påvirke nikotin acetylcholin receptorer (nAChR)A agonistisk. Det betyder, at indtagelse af nikotin medfører ændringer i de neurale signalveje, der under normale omstændigheder benytter disse receptorer. Påvirkningerne er fysiologisk afhængighedsskabende, hvorfor mange rygere tager nikotinsubstitution til hjælp under et rygestop. Til trods for, at abstinenssymptomerne dæmpes ved substitution, er der stadig mange for hvem et vedvarende rygestop aldrig opnås. Grunden til dette er, at rygning ud over at være afhængighedsskabende også er stærkt vanedannende. Den vanedannende effekt består i, at rygeren opnår flere nydelseseffekter ved indtagelsen, og derfor undergår belønningsbetinget indlæring. Det betyder, at rygning bliver en naturlig respons på stress og lignende. Den nyeste viden om nikotinpåvirkning af CNS kan bruges til at udvikle nye medikamenter, der modsat substitution både kan fjerne trang til og nydelse ved rygning, således at incitamentet til at ryge forsvinder helt.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereUlf Rørbæk Pedersen

Emneord

  • Nikotinafhængighed
  • Rygning