Nettet - mulighed eller begrænsning?

Amalie Frederikke Stender, Anne Tai Christensen, Karina Rosenberg, Malene Laustsen Blædel & Tobias Skov Særkjær

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Udgangspunktet i dette projekt er det online forum, der hedder Second Life. Vi ser på, hvilken indflydelse online-kommunikation har på menneskers udvikling af sociale kompetencer samt på de læringsmæssige aspekter. Dette gør vi ved at inddrage teorier af hhv. psykologerne Vilhelm Lønsted & Mads Schramm, filosoffen Hubert Dreyfus og endeligt filosoffen Maurice Merleau-Ponty samt benytte os af empiriske undersøgelser i form af interviews. Vi sammenligner teori og empiri og diskuterer eventuelle fordele og ulemper ved online-kommunikation. The starting point of this project is the online forum called Second Life. We will be taking a look at how online communication influences the development of social skills, as well as taking a look at the didactic aspects. In order to do so we have employed theories coined by psychologists Vilhelm Lønsted and Mads Schramm, philosopher Hubert Dreyfus and finally philosopher Maurice Merleau-Ponty and gathered empirical data in the form of interviews. We will compare the theories to the data gathered through our interviews in order to evaluate the pros and cons of online communication.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2007

Emneord

  • Social
  • Schramm
  • Læring
  • Nettet
  • Dreyfus
  • Merleau-Ponty
  • Lønsted
  • Fænomenologi