Netdating - en analyse af køn og kærlighed

Malene Rasmussen, Sidsel Margrethe Rasmussen, Tina Højgaard Mikkelsen, Signe Stubager Bæk & Marie Silbye Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt fremstiller en analyse af køn og kærlighed i partnersøgningen over Internettet ud fra en empirisk undersøgelse af feltet. Vi har en socialkonstruktionistisk tilgang til feltet, hvilket betyder at vi opfatter køn og kærlighed som konstruerede og foranderlige størrelser. Vi benytter Dorte Marie Søndergaards Tegnet på kroppen til at fremhæve kønnets betydning og koder samt Anthony Giddens The Transformation of Intimicy og Zygmunt Baumans Liquid Love til at belyse kærlighed og pardannelse ud fra en posttraditionel kontekst. Analysens hovedkonklusioner er, at på trods af kroppens fysiske fravær på nettet, er denne ikke sat ude af spil. Partnersøgning på Internettet er situeret i en posttraditionel kontekst, hvor mulighederne er bredtfavnende. Dog præges den også af nogle traditionelle forestillinger om kønnenes positioner i parforholdet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2007
VejledereAllan Westerling

Emneord

  • Køn
  • Kærlighed
  • Dorthe marie Søndergaard
  • Netdating
  • Interview