Netbaseret Undervisning: Et deltagerperspektiv på netbaseret undervisning for voksne pædagogstuderende

Maria Fisker Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

SPECIALET anlægger et deltagerperspektiv på netbaseret undervisning med udgangspunkt i en undren over, hvorvidt alle målgrupper har lige muligheder for deltagelse i de fleksible uddannelser, som karakteriseres af computermedieret, skriftbaseret undervisning. PROBLEMSTILLINGEN bliver anskueliggjort gennem kvalitative data og en teori-konstruktion inspireret af Lave og Wenger samt Bourdieu, der dels kan begribe læring som social deltagelse i praksisfællesskaber og dels kan sætte fokus på de magtrelationer, der udspiller sig i det sociale rum. DET KONKLUDERES, at deltagerne i den netbaserede undervisning har forskellige deltagelsesstrategier, der afspejler deres individuelle deltagerforudsætninger. For studerende, der formår at udnytte konferencemediets potentiale i forhold til ofte at være online, at benytte de forskellige kommunikations-former, der tilbydes, at formulere sig skriftligt og læse hurtigt og endvidere mestre de fagligt, teoretiske færdigheder, bliver den netbaserede undervisning et læringsmæssigt potentiale. Men studerende, der ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne mestre de ovenfor nævnte praktikker, forbliver i en perifer deltagerbane og er begrænsede i deres deltagelsesformer og dermed deres læringsmuligheder.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereRobin Cheesman

Emneord

  • Bourdieu
  • ikt
  • Wenger
  • Netbaseret undervisning