Neoliberalismens Rum. Udviklinger i kapitalismen og byen

Alex K. Tonnesen & Tomas S. Lauridsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskriver kapitalismens udvikling fra et fordistisk-keynesiansk akkumulationsregime mod et fleksibelt vidensbaseret akkumulationsregime. Det beskrives hvordan denne proces indeholder et strukturelt potentiale for social polarisering. Herudover beskrives neoliberalismen som et ideologisk projekt, hvis kerneelementer er funderet i troen markedets lyksaligheder, fraværet af social magt udover den som staten udøver, det økonomiske systems implicitte dominans samt et formelt, individualiserende og statisk frihedsbegreb, en vægtning af individ frem for kollektiv og en generel forskydning af fokus fra brugs- til bytte-værdi. Dette føres gennem en beskrivelse af den faktisk eksisterende neoliberalisme ned på by-niveau, hvor neoliberalismens kreative destruktion af politisk-økonomiske rum ved hjælp af diskurser som ”entreprenørialisme” og ”by-markedsføring” afdækkes, eksemplificeret ved byen Glasgow.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2003
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • kapitalisme
  • by
  • akkumulationsregime
  • neoliberalisme